• Podręczniki do szkoły

    Z roku na rok warunki przystępowania i procedura zdawania egzaminu dojrzałości wymaga coraz to większych przygotowań ze strony zdających go uczniów. Licealiści bądź kształcący się w technikach mają ciężki orzech do zgryzienia, gdyż obecny poziom edukacji jest na tyle wysoki, że czasami zwyczajne chodzenie na zajęcia szkolne jest niewystarczające do tego, aby zdać na satysfakcjonujący odsetek procentowy.
    więcej...

  • Świece i kable zapłonowe

    Udając się na standardowy przegląd do warsztatu motoryzacyjnego, trzeba raz na jakiś czas sprawdzić stan świec i kabli zapłonowych naszego pojazdu. Jeszcze kilkanaście lat temu, zgłaszając się na kontrolę samochodu do mechanika, wyżej wymienione elementy były wymieniane niemal od ręki. Dzisiaj zarówno świece, jak i kable zapłonowe są zdecydowanie bardziej wytrzymałe.
    więcej...

Podręczniki do liceum a repetytoria

Ocena: /10

Liczba ocen:

Oceń tą aktualność:

 Z roku na rok warunki przystępowania i procedura zdawania egzaminu dojrzałości wymaga coraz to większych przygotowań ze strony zdających go uczniów. Licealiści bądź kształcący się w technikach mają ciężki orzech do zgryzienia, gdyż obecny poziom edukacji jest na tyle wysoki, że czasami zwyczajne chodzenie na zajęcia szkolne jest niewystarczające do tego, aby zdać na satysfakcjonujący odsetek procentowy. Rozwiązaniem są materiały dodatkowe, które pozwalają na uczenie się po szkole, we własnym zakresie.

Zrodziła się moda na uczęszczanie na korepetycje praktycznie z każdego przedmiotu, jaki wytypowany został przez przyszłego maturzystę w deklaracji wrześniowej. Oczywistym jest, że tego rodzaju lekcje nie są stratą czasu ani pieniędzy, bo uczeń może się na nich szkolić, rozwijać i ćwiczyć to, czego nie może wytrenować na zajęciach w szkole chociażby z powodu okrojonego materiału, niewyrobienia się z całością przewidzianego materiału czy zbyt dużą liczebnością klasy czy grupy, w jakiej prowadzone są zajęcia. Nie oznacza to jednakże, że korepetycje są koniecznością. W wielu przypadkach przedmiotów szkolnych zdawanych na maturze, wystarczy nabycie odpowiednich pozycji książkowych, które są przeznaczone dla licealistów. Ogólnie nazywa się zbiór takich pozycji repetytoriami. Są to książki, które mają zestawy specjalnych ćwiczeń z określonego przedmiotu szkolnego i ich rozwiązywanie pozwala z jednej strony szlifować dotychczas zdobyte umiejętności, jak i z drugiej przygotować ucznia na to, jaki charakter będzie miała matura. Egzamin dojrzałości jest bowiem w taki sposób sporządzony, że trzeba wybrać odpowiedzi w części testowej oraz napisać odpowiedź w części otwartej. Przy językach obcym i polskim dodatkowo pojawia się także wypracowanie. W tym przypadku więc nie da się ukryć, że niezrozumienie systemu oceniania i przeprowadzania testu tego typu rodzi niekiedy niepotrzebne omyłki. Otóż trzeba wiedzieć, jak zaznaczać prawidłowe odpowiedzi, jak i gdzie przepisywać je do klucza, znać reguły poprawiania przez egzaminatorów i mieć świadomość, że trafia do niego nie tyle arkusz maturalny, co wyłącznie klucz odpowiedzi! Nawet bezbłędnie wypełniony test nie jest brany pod uwagę, jeżeli uczeń zapomni wypełnić klucza zawartego na samym końcu egzaminu. By takich niedopatrzeń uniknąć i nie robić głupich błędów, warto zatem zainwestować właśnie we wspomniane powyżej repetytoria. Ich charakter jest identyczny jak charakter arkusza maturalnego, zatem wyćwiczymy mechaniczne wpisywanie odpowiedzi w klucz, właściwy sposób zaznaczania prawidłowych odpowiedzi, poznamy od strony praktycznej, na czym dokładnie polega wypełnianie testów i jaki jest ich styl.

Repetytoria to także schematyczne, skrótowe, ale bardzo konkretne zarazem ujęcie poszczególnych partii materiału z danego przedmiotu, jakie uczeń przystępujący do egzaminu maturalnego powinien opanować. Najczęściej występuje w takich książkach dodatkowych podział na określone działy oraz kategorie tematyczne. W ten sposób możemy wyćwiczyć dokładnie te umiejętności, które wiemy, że u nas póki co szwankują i w których nie czujemy się zbyt pewnie. Co więcej, warto także zwrócić uwagę na fakt, że repetytoria posiadają zbiór istotnych informacji. Są swego rodzaju przewodnikiem maturalnym przyszłego maturzysty i formą nie tylko sprawdzenia wiedzy, ale także źródłem cennych wiadomości z danego zakresu tematycznego i sposobem na naukę. Najczęściej wymienianą przez licealistów zaletą korzystania z repetytoriów maturalnych jest skrótowość opisów. Wszystko, co jest ważne zostaje zebrane „do kupy” i zwężone definicyjnie maksymalnie jak to możliwe. W przypadku z kolei książek typowo szkolnych, które stosuje się na co dzień na zajęciach lekcyjnych ten materiał jest rozbity na poszczególne działy, pojedyncze godziny lekcyjne itd. Jest to z pewnością znacznie obszerniejsze, może i czasami bardziej chaotyczne. Z kolei przy repetytoriach można przyswajać wiedzę znacznie szybciej.

By jednak mieć pewność, że repetytorium jest rzeczywiście dobrane do naszego poziomu, należy sprawdzić dokładnie, co ono w sobie zawiera. Bardzo często popełniane są błędy przy zakupie takich materiałów dydaktycznych pomocnych w nauce języków obcych czy poznaniu tajników matematyki. Repetytoria są nie tylko książkami maturalnymi, ale coraz częściej trafiają na rynek zupełnie nowe pozycje, które są przydzielone także do niższych etapów kształcenia – gimnazjum bądź nawet szkoły podstawowe. Powodem tego jest konieczność przystępowania dzieci do egzaminu sprawdzającego ich wiedzę po sześciu latach nauki w szkole podstawowej a więc tak zwanego sprawdzianu szóstoklasisty jak również testów gimnazjalnych, które także obejmują część matematyczną oraz językową. W związku z tym, pierwsze, co powinniśmy zrobić, stojąc w księgarni, to zweryfikowanie czy aby na pewno książka, jaką mamy w dłoni jest dopasowana do naszego poziomu kształcenia. Co więcej, warto także wspomnieć o tym, że repetytoria są różne, co zależy zwłaszcza od tego czy maturzysta przystępuje do egzaminu dojrzałości na poziomie podstawowym czy też rozszerzonym.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Oprogramowanie:LiteCMS.